Tədbirlər

1-ci zal 1-ci mərtəbə açıq havada  300-350 nəfər

2-ci zal 1-ci mərtəbə  300-350 nəfər

3-cü zal 3-cü mərtəbə 100-120 nəfər