Məşq proqramı

Sağlamlığın qorunması

Bədən tərbiyəsi

Kütləvi idmanın inkişafı

Fiziki inkişafının təmin edilməsi

Ehtiyat idman qüvvələrinin və yüksək dərəcəli idmançıların hazırlanması